Szkoła Podstawowa nr 29

w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa
 nr 29

w Sosnowcu

ul. Zagłębiowska 25

41-208 Sosnowiec

tel/fax: 032 2992163

sp29@sosnowiec.edu.pl

Po lekcjach

Plan lekcji

Kalendarz

Dokumenty

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "29"

Projekty

 

 

Współpraca
z zagranicą

Współpraca
ze szkołą

w Ekwadorze

 


Wolność oddechu - Zapobiegaj astmie

Celem programu "Wolność oddechu - Zapobiegaj astmie" jest poszerzanie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem, a co za tym idzie – zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby.

Program skierowany jest do uczniów klas O-III oraz ich rodziców

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z chorobą, jej objawami, czynnikami, które ją wywołują, wspólnie z nauczycielami czytali i analizowali książeczkę „W klasie z Jasiem”. Jako podsumowanie pracy dla rodziców przygotowali wystawkę z ilustracjami oraz słownictwem związanym z astmą.

Na zebraniach rodzice zapoznani zostali także z problemem astmy w ramach pedagogizacji, otrzymali przygotowane materiały.

Co to jest astma?

ASTMA jest przewlekłą chorobą dróg oddechowych, która charakteryzuje się zmiennym przebiegiem. Objawia się ona nawracającymi epizodami świszczącego oddechu, dusznościami, uściskiem w klatce piersiowej i kaszlem.

Uciążliwe objawy astmy występują zwłaszcza w nocy lub we wczesnych godzinach rannych.

Napady astmy mogą być wywołane przez:

  • alergeny (roztocze, pyłki, zarodniki grzybów)

  • wirusowe zakażenia dróg oddechowych

  • czynniki drażniące (dym tytoniowy, zanieczyszczenia, zapachy)

  • czynniki fizyczne (zimne powietrze, wysiłek, hiperwentylacja, zmiany pogody)

  • leki (niesteroidowe leki przeciwzapalne)

  • czynniki emocjonalne (stres)

  • czynniki hormonalne

Astma cechuje się długoletnim przebiegiem i skłonnością do nawrotów dolegliwości, które z różnym nasileniem utrzymują się przeważnie przez całe życie. Chorzy na astmę wymagają stałej opieki medycznej. Pewnym wyjątkiem jest możliwość remisji astmy dziecięcej w okresie dojrzewania. Pacjent może wręcz zapomnieć o swojej chorobie, normalnie pracować, uczestniczyć w zajęciach sportowych. Rozpoznanie astmy nie jest wyrokiem – dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny chory może prowadzić normalne życie, jak jego zdrowi rówieśnicy: uczyć się, pracować czy uprawiać sport.

Astma powoduje więcej nieobecności dzieci i młodzieży w szkole niż jakakolwiek inna przewlekła choroba. Nieobecności te są często przyczyną problemów z opanowaniem i zaliczeniem materiału, lęku przed złymi ocenami, poczucia niższości. Astma ma także wpływ na pogorszenie sprawności fizycznej dziecka. Choroba wpływa na jakość życia chorego dziecka i jego rodziny, może również istotnie zmienić status ekonomiczny rodziny. Trzeba podkreślić, że wczesne rozpoznanie i prawidłowo prowadzona terapia astmy pozwala uniknąć tych problemów.


 

Designed by A.J.