Szkoła Podstawowa nr 29

w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa
 nr 29

w Sosnowcu

ul. Zagłębiowska 25

41-208 Sosnowiec

tel/fax: 032 2992163

sp29@sosnowiec.edu.pl

Po lekcjach

Plan lekcji

Kalendarz

Dokumenty

Jakość pracy

Projekty

 

 

Współpraca
z zagranicą

Współpraca
ze szkołą

w Ekwadorze


 

„TĘCZOWA KRAINA” prowadzona przez Stowarzyszenie 29

 
Tęczowa Kraina prowadzona przez TPD


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

„TĘCZOWA KRAINA”

 

Od lutego 2007 roku działała w naszej szkole

Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna „TĘCZOWA KRAINA”

prowadzona przez TPD

Od września 2009 roku do grudnia 2014 roku

świetlica była prowadzona

przez Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły "29"

Od stycznia 2015 roku

Świetlica Środowiskowa jest prowadzona przez szkołę

 

Głównymi celami tej świetlicy są:

  • obserwacja zachowań i postaw dziecka w czasie kontaktu z rówieśnikami podczas zajęć świetlicowych,

  • diagnozowanie sytuacji rodzinnej, środowiskowej a także typu zaburzeń zachowania dziecka,

  • kompensowanie zaburzeń sfery emocjonalnej, społecznej, kulturalnej, pomoc w nawiązywaniu i podtrzymaniu kontaktów interpersonalnych oraz w integrowaniu uczestników z grupą,

  • aktywizowanie dzieci do wspólnie przyjętych zadań, celów i zajęć oraz intensywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i kulturalnym, zaspokajanie podstawowych potrzeb społecznych, emocjonalnych, afiliacji, samorealizacji,

  • udostępnianie możliwości odreagowania negatywnych emocji i uczuć podczas zabaw, gier zespołowych, plastycznych, technicznych, zajęć muzycznych i relaksacji.

Pod swoją opieką mamy trzydzieścioro wychowanków, nad którymi sprawujemy pieczę przez pięć dni w tygodniu od godziny 16:00-18:00.

 

Pomagamy dzieciom stworzyć warunki do nauki własnej, służymy pomocą zarówno przy odrabianiu zadań domowych, jak i przy rozwijaniu ich inwencji twórczych. Zgodnie z założeniami psychologii humanistycznej, zakładamy potrzebę komunikacji jednostki ze światem. Dajemy dzieciom nadzieję na "lepsze jutro", szczęście oraz pokazujemy, że nawet najskrytsze marzenia się spełniają.

 

Wychowawcami w świetlicy są:

p. Anna Bierzyńska,

p. Mirosława Nowak,

p. Joanna Szczęsny. 

 

Świetlica środowiskowa

"Tęczowa kraina"

 

Designed by A.J.