Szkoła Podstawowa nr 29

w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa
 nr 29

w Sosnowcu

ul. Zagłębiowska 25

41-208 Sosnowiec

tel/fax: 032 2992163

sp29@sosnowiec.edu.pl

Strona główna

Projekty

Szkoła
Patron
Historia
Dyrekcja
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd
Absolwenci

Rada Rodziców

Pedagog

Biblioteka

Świetlica

Wydarzenia

Archiwum

Kontakt
Księga gości
 
 

 

Współpraca
z zagranicą

Współpraca
ze szkołą

w Ekwadorze

 

Zewnętrzne mierzenie jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 29 zostało przeprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przez starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Sosnowcu w kwietniu i maju 2006 roku.

 

Celem mierzenia była analiza i ocena stopnia spełniania przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców, nauczycieli, organu prowadzącego i pracowników administracji i obsługi.

 

Ustalona ocena jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu

 

Obszar

Standard

Poziom spełnienia standardu

Wysoki

Wyżej średni

Niżej średni

Niski

I. Koncepcja pracy szkoły

I.1. Zarządzanie strategiczne

 

70%

 

 

I.2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

80%

 

 

 

I.3. Promocja

100%

 

 

 

II. Zarządzanie
i organizacja

II.1. Nauczyciele

90%

 

 

 

II.2. Rozwój zawodowy nauczycieli

95%

 

 

 

II.3. Warunki działalności szkoły

100%

 

 

 

II.4. Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo pracy

80%

 

 

 

II.5. Kierowanie szkołą, obieg informacji

80%

 

 

 

III. Kształcenie

III.1. Programy nauczania

100%

 

 

 

III.2. Organizacja procesu kształcenia

90%

 

 

 

III.3. Przebieg procesu kształcenia

 

70%

 

 

III.4. Efekty kształcenia

90%

 

 

 

IV. Opieka
i wychowanie

IV.1. Równość szans

90%

 

 

 

IV.2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

90%

 

 

 

IV.3. Praca opiekuńcza szkoły

90%

 

 

 

IV.4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły

90%

 

 

 

 

Designed by A.J.