Szkoła Podstawowa nr 29

w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa
 nr 29

w Sosnowcu

ul. Zagłębiowska 25

41-208 Sosnowiec

tel/fax: 032 2992163

sp29@sosnowiec.edu.pl

Po lekcjach

Plan lekcji

Kalendarz

Dokumenty

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "29"

Projekty

 

 

Współpraca
z zagranicą

Współpraca
ze szkołą

w Ekwadorze

 

 

PRACOWNIA INFORMATYCZNA

 

Europejski Fundusz Społeczny - jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.

 
W ramach projektu MEN "Pracownie komputerowe dla szkół 2006" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny nasza szkoła otrzymała nowe wyposażenie pracowni informatycznej z oprogramowaniem Microsoft.

Dnia 29.06.2007r. w szkolnej pracowni

zainstalowano i uruchomiono nowe komputery.

 

 

 

 

Internetowe centrum informacji multimedialnej

 

Regulamin pracowni informatycznej
 

 

Tak wygląda nasza pracownia informatyczna

 
     
   
 

 
Regulamin pracowni informatycznej
 

Obowiązki użytkownika:

 • dokładne zapoznanie się z regulaminem pracowni informatycznej, a następnie stosowanie go na każdych zajęciach

 • zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek

 • zachować spokój i rozwagę

 • dbać o ład i porządek na stanowisku pracy

 • czytać uważnie komunikaty pojawiające się na monitorze

 • zająć wcześniej przydzielone miejsce

 • wykonywać czynności dokładnie wg poleceń nauczyciela

 • użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • pozostawić plecak/tornister w wyznaczonym do tego miejscu w pracowni

Prawa użytkownika:

 • korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej

 • oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia

 • chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi

 • przebywać w pracowni tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela

 • używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej

 • używać programy komputerowe i zasoby sieci Internet tylko do celów edukacyjnych

Zakazy: (użytkownikowi nie wolno)

 • samodzielnie włączać i wyłączać zestaw komputerowy

 • przenosić i usuwać pliki i foldery bez zgody nauczyciela

 • instalować nielegalne oprogramowanie

 • nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe

 • korzystać z własnych nośników informacji bez zgody nauczyciela

 • jeść ani pić w pracowni a nawet wnosić produktów żywnościowych

 • przynosić plecaków/tornistrów do stanowiska pracy

 • samowolnie zmieniać miejsce pracy

 • poruszać się po pracowni bez wyraźnego polecenia nauczyciela

 • podchodzić i dotykać serwera oraz sprzętu multimedialnego

Każdy, kto złamie obowiązujący regulamin, musi mieć świadomość wynikających z tego konsekwencji dydaktycznych, finansowych oraz prawnych.

 

 

zapis regulaminu dla klas młodszych (I - III)

 

 1. Do pracowni informatycznej można wchodzić tylko pod opieką nauczyciela.

 2. Plecaki/tornistry zostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu, nie wolno ich zabierać do stanowiska komputerowego.

 3. Nie wolno jeść ani pić w pracowni komputerowej.

 4. Nie wolno samodzielnie włączać i wyłączać komputera.

 5. Nie wolno włączać programów, bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

 6. Nie wolno chodzić po pracowni, zmieniać swojego miejsca pracy bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

 7. Należy dokładnie wykonywać polecenia nauczyciela.

 8. Zestaw komputerowy należy używać zgodnie z przeznaczeniem.

 9. Należy dbać o ład i porządek na stanowisku komputerowym.

 10. Każdy problem należy zgłosić nauczycielowi przez podniesienie ręki i czekać aż nauczyciel podejdzie.

 11. Za zniszczenia odpowiadają rodzice lub opiekunowie uczniów, którzy wyrządzili szkody.

 


 

Designed by A.J.